Omdat je soms nèt dat beetje Xtra nodig hebt!

Omdat je soms nèt dat beetje Xtra nodig hebt!

Omdat je soms nèt dat beetje Xtra nodig hebt!

Welkom bij Jeugdhulp Xtra

Onze aanpak is integraal, systemisch en op maat. We werken zonder wachtlijsten, komen zo nodig op locatie en zijn bereid die ene extra stap te zetten!

“Vanuit Jeugdhulp Xtra geloven we dat de kracht van gezinnen (systemen) groot is. Geen enkel kind met gedragsproblemen, leerproblemen of ontwikkelingsproblemen kan geholpen worden zonder dat zijn/haar ouders hier stevig bij betrokken worden; sterker nog, we kunnen de problematiek niet eens begrijpen zonder deze te bekijken in de context van de interacties van het gezinssysteem. Omdat dit onze visie op jeugdhulp is werken we altijd systemisch of systeemgericht. Dat betekent in de praktijk dat jullie, welke vraag jullie ook hebben, altijd eerst een aantal systeemgesprekken en/of systeemobservaties aangeboden krijgen bij Jeugdhulp Xtra om van daaruit verder beleid te maken en te bepalen welke aanvullende modules ingezet gaan worden. Dat doen we uiteraard met jullie, de ouders/verzorgers (en evt. verwijzers) samen. De enige route die hiervan afwijkt is de EED route, hierbij start de diagnostiek direct na intake.”

Beste cliënten/verwijzers,

Eerder hebben we u geïnformeerd over onze zomer/aanmeldstop, in de periode van 26 juli t/m 22 augustus. Alle aanmeldingen die op dit moment bij ons in behandeling zijn en nog komen zullen in alle zorgvuldigheid in augustus en deels september worden ingepland voor een intake. Hierbij willen we u informeren over enkele aanvullende, noodzakelijke maatregelen die we hebben moeten nemen gezien de drukte en personele krapte.

Deze zijn afgestemd en akkoord bevonden door vertegenwoordigers van de inkoopregio’s in Zuidoost Brabant.

Met iedere cliënt en het betrokken netwerk vanuit deze regio zullen we zorgvuldig afstemmen of er direct zorg opgestart kan worden of dat er een pas op de plaats gemaakt kan worden. In dat laatste geval zullen we zorgen voor een vaste contactpersoon die contact met u houdt, in afwachting van de in te zetten hulpverlener, deze zal voor u beschikbaar gemaakt worden uiterlijk 2 maanden na intake.

We hopen op uw begrip in deze periode. 

Met vriendelijke groet, Anita van den Broek (directeur) namens het team van Jeugdhulp Xtra.

Wat doen we?

We bieden met ons team van professionals laagdrempelige hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders.

GESPECIALISEERD

We werken met hoog opgeleide professionals, vanuit verschillende disciplines en specialismen.

Deskundigheid

Onze professionals zijn deskundig op vele gebieden, we zoeken ook externe deskundigen op als onze kennis ontoereikend is.

Zorg op maat

Elk mens is uniek, elke oplossing dus ook! Samen gaan we op zoek naar wat voor jullie past.

Samenwerken

Zowel intern als extern werken we samen om met jullie toe te werken naar een verbetering van jullie situatie.

Image

Ons team

Ons team

Waar bieden we zorg?


Hiernaast een overzicht van de gemeentes waarvoor Jeugdhulp Xtra gecontracteerd is.
Bent u inwoner en heeft u een vraag op het gebied van gespecialiseerde jeugdhulp dan kunt u bij ons terecht.
Image

Contact Info

Langstraat 27,

5664 GE Geldrop

040 - 3031014

Ruysstraat 65A,
5988 AA Helden

Verzamelgebouw ‘t Bloeinest

algemeen@jeugdhulpxtra.nl

Maasstraat 27,

6001 EB Weert

Stuur ons een berichtje