Omdat je soms nèt dat beetje Xtra nodig hebt!

Omdat je soms nèt dat beetje Xtra nodig hebt!

Jeugdhulp Xtra

Vanwege het faillissement van Jeugdhulp Xtra zijn alle activiteiten gestaakt. Bent u een crediteur van Jeugdhulp Xtra? Dan kunt u uw vordering indienen in het faillissement door een e-mail te sturen aan info@turnaroundadvocaten.nl onder vermelding van “Indienen vordering Jeugdhulp Xtra”.

Bent u een oud-cliënt en heeft u vragen over uw dossier? De dossiers van oud-cliënten van Jeugdhulp Xtra worden door de curator op grond van de Wgbo volgens de wettelijke bewaartermijn bewaard. Voor vragen daarover kunt u zich richten tot fdix@turnaroundadvocaten.nl onder vermelding van “Dossier Jeugdhulp Xtra”.

Ons team

Off Canvas Menu