Omdat je soms nèt dat beetje Xtra nodig hebt!

Omdat je soms nèt dat beetje Xtra nodig hebt!

Omdat je soms nèt dat beetje Xtra nodig hebt!

Welkom bij Jeugdhulp Xtra

Onze aanpak is integraal, systemisch en op maat. We werken zonder wachtlijsten, komen zo nodig op locatie en zijn bereid die ene extra stap te zetten!

“Vanuit Jeugdhulp Xtra geloven we dat de kracht van gezinnen (systemen) groot is. Geen enkel kind met gedragsproblemen, leerproblemen of ontwikkelingsproblemen kan geholpen worden zonder dat zijn/haar ouders hier stevig bij betrokken worden; sterker nog, we kunnen de problematiek niet eens begrijpen zonder deze te bekijken in de context van de interacties van het gezinssysteem. Omdat dit onze visie op jeugdhulp is werken we altijd systemisch of systeemgericht. Dat betekent in de praktijk dat jullie, welke vraag jullie ook hebben, altijd eerst een aantal systeemgesprekken en/of systeemobservaties aangeboden krijgen bij Jeugdhulp Xtra om van daaruit verder beleid te maken en te bepalen welke aanvullende modules ingezet gaan worden. Dat doen we uiteraard met jullie, de ouders/verzorgers (en evt. verwijzers) samen. De enige route die hiervan afwijkt is de EED route, hierbij start de diagnostiek direct na intake.”

Aanmeldstop Zuidoost Brabant

Vanaf 13 december 2021 zijn we bij Jeugdhulp Xtra helaas genoodzaakt tot een aanmeldstop voor cliënten uit Zuidoost Brabant. Dit komt omdat we door capaciteitsproblemen en Corona-uitval niet aan de grote zorgvraag kunnen voldoen, met behoud van kwaliteit.

We hopen dat deze aanmeldstop maximaal 3 maanden zal duren, we houden u op de hoogte via onze website en Facebook pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met 040-3031014.

Beste cliënten/verwijzers,

Update corona maatregelen:

Zoals u weet zijn de coronamaatregelen vanuit het RIVM laatst weer aangescherpt. Wat betekent dit voor onze organisatie?

Voor nu verandert er in principe niet zoveel voor onze werkwijze.

Wij blijven, in overleg met u, goed afstemmen welke manier van contact het best passend is. Dit kan een fysieke afspraak zijn, maar ook een afspraak behulp van alternatieve communicatiemiddelen zoals beeldbellen via Zoom, Teams, Facetime, skype of bellen.

Op het moment dat er voor een fysieke afspraak wordt gekozen zullen we alert zijn op de geldende richtlijnen. Dit houdt o.a. in dat beide partijen klachtenvrij zijn en dat we u verzoeken niet eerder dan op het afgesproken tijdstip op kantoor te komen, zodat de wachtkamers niet vol lopen. Verder houden we 1,5 meter afstand, worden er geen handen geschud en we ontsmetten onze handen. Bij verplaatsingen binnen het gebouw vragen we u om een mondkapje te dragen. Deze zijn op kantoor beschikbaar. Eenmaal in de gespreksruimte kunnen de mondkapjes af.

Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat wij gezond blijven en dat corona zo min mogelijk kans krijgt zich te verspreiden.

Met vriendelijke groet,

Het team van Jeugdhulp Xtra

Wat doen we?

We bieden met ons team van professionals laagdrempelige hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders.

GESPECIALISEERD

We werken met hoog opgeleide professionals, vanuit verschillende disciplines en specialismen.

Deskundigheid

Onze professionals zijn deskundig op vele gebieden, we zoeken ook externe deskundigen op als onze kennis ontoereikend is.

Zorg op maat

Elk mens is uniek, elke oplossing dus ook! Samen gaan we op zoek naar wat voor jullie past.

Samenwerken

Zowel intern als extern werken we samen om met jullie toe te werken naar een verbetering van jullie situatie.

Image

Ons team

Ons team

Waar bieden we zorg?


Hiernaast een overzicht van de gemeentes waarvoor Jeugdhulp Xtra gecontracteerd is.
Bent u inwoner en heeft u een vraag op het gebied van gespecialiseerde jeugdhulp dan kunt u bij ons terecht.
Image

Contact Info

Langstraat 27,

5664 GE Geldrop

040 - 3031014

Ruysstraat 65A,
5988 AA Helden

Verzamelgebouw ‘t Bloeinest

algemeen@jeugdhulpxtra.nl

Maasstraat 27,

6001 EB Weert

Stuur ons een berichtje