CLIENTEN

Waar bieden we zorg?

Image

Aanmelden voor specialistische jeugdhulp en jeugd GGZ

Om te kunnen starten hebben we een verwijzing nodig van een formele verwijzer. Deze verwijzing moet zo volledig mogelijk worden ingevuld.
Als formele verwijzers gelden:

Zomer/aanmeldstop bij Jeugdhulp Xtra:

Beste cliënten/verwijzers,

De komende periode zal er binnen onze organisatie sprake zijn van verminderde bezetting. Dat heeft te maken met een aantal uit- en instromende collega’s, en een broodnodige vakantieperiode.

In deze periode gaat alle reeds lopende zorg door, en zal bij afwezigheid van vaste contactpersonen waargenomen worden door de aanwezige collega’s. Om dit goed te kunnen waarmaken, nemen we in de periode van 26 juli t/m 22 augustus geen nieuwe aanmeldingen aan. Dit betekent dat u tot 26 juli welkom bent om bij ons aan te melden, we zullen dan in overleg met u inschatten of de intake nog voor de zomer plaatsvindt of dat deze kan wachten tot na de zomer. Vanaf 23 augustus bent u daarna opnieuw welkom om aan te melden. In de periode hiertussen nemen we geen aanmeldingen in behandeling, we vragen u dan ook om in die periode indien nodig elders aan te melden. We rekenen op uw begrip, deze zomerstop is nodig om de kwaliteit van zorg te kunnen leveren zoals u van ons gewend bent.

Met vriendelijke groet, Anita van den Broek (directeur JHX) namens ons hele team.

De verwijsbrief kan na volledig invullen opgestuurd of gemaild worden naar aanmeldingen@jeugdhulpxtra.nl.

Natuurlijk bent u altijd welkom om de verwijzing bij ons persoonlijk af te geven.

Procedure na aanmelding

Nadat we de verwijzing hebben ontvangen, het dossier is aangemaakt en compleet gemaakt is wordt er direct een intake met jullie ingepland. Tijdens die intake gaan 2 medewerkers vanuit Jeugdhulp Xtra met jullie als gezin en waar mogelijk de verwijzer in gesprek. Tijdens dat gesprek inventariseren we de (hulp)vraag, vertellen we over de mogelijkheden van Jeugdhulp Xtra, en lichten we toe hoe de algemene voorwaarden en procedures bij onze organisatie zijn. Na de intake vindt er een MDO plaats, dat is een overleg waar vanuit Jeugdhulp Xtra een aantal mensen bij aanwezig zijn, die gaan meedenken hoe en door wie we jullie vraag kunnen gaan beantwoorden. We vragen dan na dit overleg een zorgtoewijzing/beschikking aan bij de gemeente waar jullie wonen, hiermee wordt de financiering geregeld van het traject bij Jeugdhulp Xtra. Door de gezinsbehandelaar, die dan wordt toegewezen wordt daarna contact met jullie opgenomen om een startgesprek te plannen. Tijdens dat startgesprek wordt het beleidsvoorstel besproken en wordt afgesproken wat we gaan doen, door wie en voor hoe lang. De afspraken hierover worden vastgelegd in een zorgovereenkomst, die door alle betrokkenen wordt getekend. Zodra de beschikking bij ons binnen is, kan de zorg daadwerkelijk opstarten. Dat is soms direct na het startgesprek, en soms duurt dat een aantal weken. Helaas weten we dat nooit precies, maar uiteraard wordt u direct geïnformeerd als deze binnen is en de zorg opgestart kan worden”. Jullie ontvangen bevestiging van de start in de vorm van een “brief in zorg”. Deze brief wordt ook naar de verwijzer en de huisarts gestuurd.

Behandeling

Tijdens het traject bij Jeugdhulp Xtra is de gezinsbehandelaar jullie centrale aanspreekpunt. Zij of hij komt bij jullie thuis, gaat in gesprek waar nodig (thuis, school, etc.) en haalt er als het nodig is andere professionals bij.

Belangrijk voor de behandeling vinden wij om niet alleen met jou te werken, maar ook met de belangrijke mensen om jou heen. Je ouder(s), verzorgers, broertje(s), zusje(s), en andere familieleden of vrienden. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan alle thema’s die voor jou van belang zijn. Of die nou plaatsvinden thuis, op school, in je vrije tijd of op een ander gebied.

We zullen op een aantal momenten met jou en je ouders (en eventueel je verwijzer) evalueren hoe de behandeling verloopt. We maken daar een verslag van. Aan het einde van de behandeling schrijven we ook een verslag, in de vorm van een “brief uit zorg”.


Vanuit Jeugdhulp Xtra geloven we dat de kracht van gezinnen (systemen) groot is. Geen enkel kind met gedragsproblemen, leerproblemen of ontwikkelingsproblemen kan geholpen worden zonder dat zijn/haar ouders hier stevig bij betrokken worden; sterker nog, we kunnen de problematiek niet eens begrijpen zonder deze te bekijken in de context van de interacties van het gezinssysteem. Omdat dit onze visie op jeugdhulp is werken we altijd systemisch of systeemgericht. Dat betekent in de praktijk dat jullie, welke vraag jullie ook hebben, altijd eerst een aantal systeemgesprekken en/of systeemobservaties aangeboden krijgen bij Jeugdhulp Xtra om van daaruit verder beleid te maken en te bepalen welke aanvullende modules ingezet gaan worden. Dat doen we uiteraard met jullie, de ouders/verzorgers (en evt. verwijzers) samen. De enige route die hiervan afwijkt is de EED route, hierbij start de diagnostiek direct na intake.

 

 

Elk mens is uniek, elke oplossing dus ook.

Contact Info

040 - 3031014

Langstraat 27,

5664 GE Geldrop

algemeen@jeugdhulpxtra.nl

Stuur ons een berichtje