Geldrop, 22 juni 2021

Zomer/aanmeldstop bij Jeugdhulp Xtra:

Beste cliënten/verwijzers,

De komende periode zal er binnen onze organisatie sprake zijn van verminderde bezetting. Dat heeft te maken met een aantal uit- en instromende collega’s, en een broodnodige vakantieperiode.

In deze periode gaat alle reeds lopende zorg door, en zal bij afwezigheid van vaste contactpersonen waargenomen worden door de aanwezige collega’s. Om dit goed te kunnen waarmaken, nemen we in  de periode van 26 juli t/m 22 augustus geen nieuwe aanmeldingen aan. Dit betekent dat u tot 26 juli welkom  bent om bij ons aan te melden, we zullen dan in overleg met u inschatten of de intake nog voor de zomer plaatsvindt of dat deze kan wachten tot na de zomer. Vanaf 23 augustus bent u daarna opnieuw welkom om aan te melden. In de periode hiertussen nemen we geen aanmeldingen in behandeling, we vragen u dan ook om in die periode indien nodig elders aan te melden. We rekenen op uw begrip, deze zomerstop is nodig om de kwaliteit van zorg  te kunnen leveren zoals u van ons gewend bent. 

Met vriendelijke groet, Anita van den Broek (directeur JHX) namens ons hele team.

Update Corona;

Gelukkig lijkt nu echt het einde in zicht. Dit betekent dat er bij Jeugdhulp Xtra ook weer meer op kantoor gewerkt wordt. We blijven mondkapjes gebruiken als we ons verplaatsen en dicht langs elkaar langs lopen, om de risico’s te beperken. We vragen u ook om uw handen te blijven wassen en desinfecteren, en een mondkapje te dragen als u binnenloopt en naar uw gespreksruimte loopt.

In de ruimtes staan nog steeds plexiglas schermen, zodat daar geen mondkapjes gedragen hoeven te worden.

Er wordt alweer volop gebruik gemaakt van de wachtruimte en dat is fijn. Iedereen is welkom, letten jullie er zelf wel op dat er afstand gehouden wordt van elkaar en dat u eventueel even buiten wacht als het te druk is? 

Geniet van een mooie en gezonde zomer!