Zomer/aanmeldstop bij Jeugdhulp Xtra:

Beste cliënten/verwijzers,

De komende periode zal er binnen onze organisatie sprake zijn van verminderde bezetting. Dat heeft te maken met een aantal uit- en instromende collega’s, en een broodnodige vakantieperiode.

In deze periode gaat alle reeds lopende zorg door, en zal bij afwezigheid van vaste contactpersonen waargenomen worden door de aanwezige collega’s. Om dit goed te kunnen waarmaken, nemen we in  de periode van 26 juli t/m 22 augustus geen nieuwe aanmeldingen aan. Dit betekent dat u tot 26 juli welkom  bent om bij ons aan te melden, we zullen dan in overleg met u inschatten of de intake nog voor de zomer plaatsvindt of dat deze kan wachten tot na de zomer. Vanaf 23 augustus bent u daarna opnieuw welkom om aan te melden. In de periode hiertussen nemen we geen aanmeldingen in behandeling, we vragen u dan ook om in die periode indien nodig elders aan te melden. We rekenen op uw begrip, deze zomerstop is nodig om de kwaliteit van zorg  te kunnen leveren zoals u van ons gewend bent. 

Met vriendelijke groet, Anita van den Broek (directeur JHX) namens ons hele team.

Update Corona;

Gelukkig lijkt nu echt het einde in zicht. Dit betekent dat er bij Jeugdhulp Xtra ook weer meer op kantoor gewerkt wordt. We blijven mondkapjes gebruiken als we ons verplaatsen en dicht langs elkaar langs lopen, om de risico’s te beperken. We vragen u ook om uw handen te blijven wassen en desinfecteren, en een mondkapje te dragen als u binnenloopt en naar uw gespreksruimte loopt.

In de ruimtes staan nog steeds plexiglas schermen, zodat daar geen mondkapjes gedragen hoeven te worden.

Er wordt alweer volop gebruik gemaakt van de wachtruimte en dat is fijn. Iedereen is welkom, letten jullie er zelf wel op dat er afstand gehouden wordt van elkaar en dat u eventueel even buiten wacht als het te druk is? 

Geniet van een mooie en gezonde zomer!

Aanmeldstop:

Beste cliënten/verwijzers, 

Eerder hebben we u geïnformeerd over onze zomer/aanmeldstop, in de periode van 26 juli t/m 22 augustus. Met ingang van maandag 23 augustus 2021 is de aanmeldstop opgeheven en worden aanmeldingen door ons weer in behandeling genomen.

Met vriendelijke groet, Anita van den Broek (directeur) namens het team van Jeugdhulp Xtra.

Coronamaatregelen:

Bij Jeugdhulp Xtra laten we de mondkapjes-plicht nu ook los, we doen een beroep op ieders eigen inschatting om deze te dragen wanneer nodig en/of voldoende afstand te houden.

Uiteraard blijven er overal flesjes met handgel staan en geven we geen handen. Ook is er plexiglas beschikbaar voor alle ruimtes.

We vragen u de landelijke richtlijnen te blijven volgen en bij klachten te testen, af te zeggen en/of even te bellen om af te stemmen. Op naar een corona-vrij najaar :-)


 

Update corona maatregelen:
Zoals u weet zijn de coronamaatregelen vanuit het RIVM laatst weer aangescherpt. Wat betekent dit voor onze organisatie?
Voor nu verandert er in principe niet zoveel voor onze werkwijze.
Wij blijven, in overleg met u, goed afstemmen welke manier van contact het best passend is. Dit kan een fysieke afspraak zijn, maar ook een afspraak behulp van alternatieve communicatiemiddelen zoals beeldbellen via Zoom, Teams, Facetime, skype of bellen.
Op het moment dat er voor een fysieke afspraak wordt gekozen zullen we alert zijn op de geldende richtlijnen. Dit houdt o.a. in dat beide partijen klachtenvrij zijn en dat we u verzoeken niet eerder dan op het afgesproken tijdstip op kantoor te komen, zodat de wachtkamers niet vol lopen. Verder houden we 1,5 meter afstand, worden er geen handen geschud en we ontsmetten onze handen. Bij verplaatsingen binnen het gebouw vragen we u om een mondkapje te dragen. Deze zijn op kantoor beschikbaar. Eenmaal in de gespreksruimte kunnen de mondkapjes af, aangezien deze zijn ingericht met plexiglas schermen.
Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat wij gezond blijven en dat corona zo min mogelijk kans krijgt zich te verspreiden.
Met vriendelijke groet,
Het team van Jeugdhulp Xtra

Vanaf 1 mei zijn wij gecontracteerd in Noord-Limburg en vanaf 1 juli zijn wij gecontracteerd in Midden-Limburg oost en west.


Na een aanmelding ontvangen jullie van ons een ontvangstbevestiging en sturen wij een verzoek met de vraag om extra aanvullende informatie om het dossier compleet te kunnen maken. Alvorens wij over kunnen gaan tot het maken van een afspraak voor de intake, is het noodzakelijk dat we alle gegevens compleet hebben. Als we jullie gegevens retour hebben gehad, wordt er zo spoedig mogelijk, en uiterlijk na 3 tot 4 weken contact met jullie opgenomen om een afspraak in te plannen voor de intake.