Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Jeugdhulp Xtra heeft een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon voor cliënten en medewerkers. De vertrouwenspersoon kan direct ingeschakeld worden als er een probleem is dat niet volgens de normale kanalen bespreekbaar gemaakt kan worden.

Contact met de vertrouwenspersoon

Elke medewerker of cliënt kan, zonder tussenkomst van anderen, direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, via de mail: vertrouwenspersoon@polypartners.nl.
De vertrouwenspersoon reageert normaliter binnen 3 dagen

Elk mens is uniek, elke oplossing dus ook.