Anita van den Broek

Directeur - Systeemtherapeut

Anita werkt sinds 1997 in de Jeugdzorg en Jeugd-GGZ. Ze is de directeur van Jeugdhulp Xtra. Daarnaast is ze al jaren werkzaam als systeemtherapeut en (landelijk) supervisor en trainer RGT. Haar specialisme is communicatie, vooral als het ingewikkeld wordt en het de (gezins)relaties in de weg staat. Anita is laagdrempelig en toegankelijk, stap rustig binnen!

Ilse Posthumus

Officemanager Senior

Ilse werkt fulltime bij Jeugdhulp Xtra. Zij en haar collega's staan u graag te woord aan de telefoon of als u binnen loopt. Alle administratieve processen en kantoor werkzaamheden worden georganiseerd en verwerkt door haar en haar collega's Linda en Silvia. Zij vindt een goede en gezellige samenwerking en communicatie van groot belang.

Linda van Gemert

Coördinator intakefase

Linda heeft naast administratieve werkervaring, met haar opleiding onderwijsassistente en jarenlange werkervaring als pedagogisch medewerker/teamleider veel ervaring in de omgang met kinderen en volwassenen. Ze is toegankelijk en sociaal en zet zich graag in voor een ander. Linda voelt zich prettig in haar functie juist door de waarde van jeugdhulp.

Silvia Koonings

Administratief Medewerker

Silvia ondersteunt de administratieve afdeling bij Jeugdhulp Xtra.

Lillian Loots

Mediator - Werkbegeleider

Lillian heeft 34 jaar ervaring in de jeugdhulp, jeugddetentie en speciaal onderwijs. Van hulpverlener tot locatie leider. Lillian zoekt naar oplossingen in complexe problematiek, door een duidelijke, eerlijke en respectvolle aanpak. Haar expertise is conflicthantering/mediation. Daarnaast is ze werkbegeleider voor haar collega’s. "Ieder mens is uniek". Maatwerk is dat unieke te zien, te horen en te verbinden.

Hester Gerritsma

GZ psycholoog - Regiebehandelaar

Hester is een ervaren GZ psycholoog en werkt als regiebehandelaar voor Jeugdhulp Xtra. Daarnaast voert ze regelmatig individuele behandelingen uit bij jongeren en jongvolwassenen.

Yvonne Swinkels

GZ psycholoog - Regiebehandelaar

Yvonne is een ervaren GZ psycholoog en werkt als regiebehandelaar en creatief therapeut drama, bij Jeugdhulp Xtra. Yvonne heeft ruime ervaring in het werken met kinderen, jongeren en ouders met psychiatrische problematiek; van ontwikkelings- en emotionele stoornissen tot complexe scheidingen en transculturele problematiek.

Martine Hazelhoff

Orthopedagoog-generalist - Regiebehandelaar

Martine werkt sinds 2007 in de Jeugdzorg en heeft zowel ambulant als residentieel veel ervaring opgedaan met ontwikkelingsproblemen. Martine houdt van een oplossingsgerichte en systemische aanpak. Zij is naast gezinsbehandelaar EMDR therapeut, diagnosticus en regiebehandelaar. Tevens is zij inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de EED trajecten.

Josien Tournier

Orthopedagoog-generalist - Regiebehandelaar EED

Josien is orthopedagoog-generalist en werkt maandag, dinsdag en vrijdag bij Jeugdhulp Xtra. Daarnaast heeft ze haar eigen praktijk. Josien heeft ervaring in het speciaal en het regulier basisonderwijs. Ze is gespecialiseerd in leerstoornissen. Josien is hoofdbehandelaar en inhoudelijk eindverantwoordelijke voor EED-trajecten samen haar collega Jan Verwater.

Jan Verwater

Orthopedagoog-generalist - Regiebehandelaar

Jan werkt als orthopedagoog-generalist bij Jeugdhulp Xtra en is hiernaast ook regiebehandelaar.

Henriet Zoetmulder

Orthopedagoog - Gezinsbehandelaar

Henriet werkt als gezinsbehandelaar bij Jeugdhulp Xtra. Kennis van en ervaring in onderwijs en orthopedagogiek zet zij in bij het systeemgericht werken. Haar expertise ligt op het terrein van autisme en onderwijs en ze wil een bijdrage leveren aan het beantwoorden van complexe en unieke hulpvragen op diverse levensgebieden van de cliënt.

Jilke Sengers

Orthopedagoog - Gezinsbehandelaar

Jilke is werkzaam als gezinsbehandelaar voor Jeugdhulp Xtra. Hiervoor heeft zij gewerkt als rugzakbegeleider en orthopedagoog op een speciale basisschool in Eindhoven. Samen met de kinderen en hun ouders gaat zij op zoek naar werkbare oplossingen voor hun problemen. Jilke is positief ingesteld en kijkt vooral naar wat al goed gaat en wat nog beter kan.

Nicky Jacobs

Pedagoog - Gezinsbehandelaar

Nicky is als gezinsbehandelaar werkzaam bij Jeugdhulp Xtra. Nicky is opgeleid als pedagoog HBO en is met name deskundig in gespecialiseerde opvoedondersteuning bij gezinnen met meervoudige problematiek waar aansluiting zoeken, vertrouwen herstellen en herstructureren prioriteit heeft.

Mandy Kocken

HBO Maatschappelijk werker - Gezinsbehandelaar

Mandy is als HBO maatschappelijk werker afgestudeerd en is nu met veel plezier werkzaam als gezinsbehandelaar bij Jeugdhulp Xtra. Mandy is iemand die rustig, positief en creatief is. Zij vind het dan ook leuk om op een creatieve manier aan de slag te gaan met het gezin om op deze manier te kunnen helpen en/of ondersteunen en het hoogst haalbare te bereiken.

Carola Messing

Psycholoog – Gezinsbehandelaar

Carola werkt als gezinsbehandelaar en diagnosticus bij Jeugdhulp Xtra. Tevens werkt zij als EMDR therapeut bij Jeugdhulp Xtra en is zij in opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Samen met de kinderen en hun systeem zoekt zij naar passende oplossingen.

Dorris van der Steen

Forensisch orthopedagoog - Gezinsbehandelaar

Na 10 jaar in het (speciaal) onderwijs gewerkt te hebben is Dorris sinds augustus 2016 werkzaam als gezinsbehandelaar bij Jeugdhulp Xtra. Als forensisch orthopedagoog heeft ze kennis over gedrag en civiel- en strafrechtelijke maatregelen bij gedragsproblemen. Haar werk bestaat uit het afnemen van psychodiagnostisch onderzoek en het uitvoeren van systeembehandelingen.

Nova Kneppers

Orthopedagoog - Gezinsbehandelaar

Nova is binnen Jeugdhulp Xtra werkzaam als orthopedagoog en gezinsbehandelaar. Haar werkzaamheden bestaan uit het afnemen van psychodiagnostisch onderzoek en het uitvoeren van individuele en systeemgerichte behandelingen. Nova heeft in het verleden als sociaal pedagogisch hulpverlener ervaring opgedaan in de gehandicaptenzorg. Nova vindt het belangrijk om samen de krachten van de jeugdige en zijn of haar systeem te ontdekken, deze in te zetten en te vergroten.

Sietske van der Schans

Forensisch Orthopedagoog - Gezinsbehandelaar

Sietske is als forensisch orthopedagoog werkzaam bij Jeugdhulp Xtra. Naast gezinsbehandelaar is Sietske diagnosticus. Hiervoor heeft ze ervaring opgedaan in het begeleiden van gezinnen en jeugdigen met ernstige problematiek. Sietske is positief ingesteld, betrokken en gedreven. Ze bouwt een gelijkwaardige band op met het gezin om samen tot een passende oplossing te komen.

Lisa Verbeek

Orthopedagoog - Gezinsbehandelaar

Binnen Jeugdhulp Xtra is Lisa werkzaam als orthopedagoog en gezinsbehandelaar. Daarnaast voert Lisa psychodiagnostisch onderzoek uit. Lisa heeft voorheen als pedagoog binnen de gehandicaptenzorg gewerkt.

Karin waterschoot

Systeemtherapeut

Karin is na ruim 20 jaar ervaring in de GGZ werkzaam als systeemtherapeut voor Jeugdhulp Xtra. Ze onderzoekt samen met jullie hoe de communicatie verloopt, hoe de gedragspatronen eruit zien en hoe deze te beïnvloeden zijn. Karin is betrokken, geeft ruimte, inzicht en is soms ook confronterend. Karin heeft een eigen praktijk: www.systeemtherapiewaterschoot.nl

Loes van der Staaij

Relationele Gezinstherapeut – Gezinsbehandelaar

Loes is kind- en jeugdpsycholoog en is naast gezinsbehandelaar werkzaam als Relationele Gezinstherapeut. Ze is ervan overtuigd dat je problemen nooit alleen oplost, het centraal zetten van het hele gezin is voor Loes dan ook vanzelfsprekend. Daarbij gaat ze altijd uit van de krachten van mensen. Loes is ook diagnosticus.

Marloe van Grootel

Relationele Gezinstherapeut – Gezinsbehandelaar

Marloe is werkzaam als Relationele Gezinstherapeut en gezinsbehandelaar bij Jeugdhulp Xtra. RGT is er voor gezinnen en richt zich op het positief beïnvloeden van onderlinge gezinsrelaties, waardoor het zelfoplossend vermogen wordt gestimuleerd. Voordat Marloe bij Jeugdhulp Xtra kwam werken heeft zij bij GGzE gewerkt en bij Herlaarhof.

Gerard Vissers

Relationele Gezinstherapeut – Gezinsbehandelaar

Gerard is binnen Jeugdhulp Xtra werkzaam als gezinsbehandelaar en relationele gezinstherapeut.

Marthe Broekhuis

Relationele Gezinstherapeut – Gezinsbehandelaar

Marthe is Relationele Gezinstherapeut en gezinsbehandelaar binnen Jeugdhulp Xtra. Ze is Orthopedagoog van achtergrond en heeft ruime ervaring opgedaan in het werken met gezinnen. Marthe gelooft dat ieder gezinslid een rol en verantwoordelijkheid heeft in de interactie en het gedrag binnen het gezin. Dat gezinsleden elkaars positieve bedoelingen (weer) kunnen zien en weer vertrouwen krijgen in elkaar vindt Marthe belangrijk in haar werk.

Richard Brunenberg

Supervisor RGT

De werkzaamheden van Richard binnen Jeugdhulp Xtra bestaan uit het supervisie geven aan het RGT team.

Odette de Theije

Kinder- en jeugdpsychiater

Odette is als ervaren kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan Jeugdhulp Xtra. Haar werkzaamheden bestaan uit psychiatrische consultaties, onderzoeken en het vormgeven en praktisch uitvoeren van medicatietherapie en controles. Hierbij werkt zij samen met de verpleegkundige in opleiding tot specialist.

Annemaaike Serlier - van den Bergh

Klinisch neuropsycholoog

Annemaaike Serlier - van den Bergh is werkzaam als klinisch neuropsycholoog bij Jeugdhulp Xtra. Haar werkzaamheden bestaan uit specialistische neurologische consultaties en neuropsychologisch onderzoek. Naast haar werk bij Jeugdhulp Xtra heeft Annemaaike een eigen praktijk: www.knp.praktijkinfo.nl

Fer Senders

Speltherapeut

Fer heeft ruim 25 jaar ervaring binnen de orthopedagogiek en GGZ als behandelaar/therapeut. Als spel/kindertherapeut en als psychosociaal therapeut heeft Fer veel ervaring met uiteenlopende ontwikkelingsvragen en opvoedingsproblemen bij kinderen, en jeugdigen en ouders.
Fer heeft sinds 1998 een eigen praktijk:
www.fersenders.nl

Eva Muselaers

Psychomotorisch therapeut

Eva is als psychomotorisch (kinder)therapeut verbonden aan Jeugdhulp Xtra. Ze heeft veel ervaring in het werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen. Eva merkt dat het ‘in beweging zijn’ veel kan brengen; bijv. oefenen met nieuw gedrag en trots op jezelf mogen zijn. Eva kan zelf ook nog zó genieten van ‘het spelen’. Eva heeft een eigen praktijk: www.kinderpraktijkdeopstap.nl

Evie Kox

Psychomotorisch therapeut

Evie is als psychomotorisch therapeut verbonden aan Jeugdhulp Xtra. Haar kracht is om kinderen en jongeren uit hun schulp te laten komen waardoor ze met meer zelfvertrouwen door het leven gaan. Evie is betrokken, speels en heeft een goed luisterend oor. Evie heeft een eigen praktijk: www.eviekoxpmt.nl

Joep Kolijn

Psychomotorisch therapeut

Joep is als psychomotorisch therapeut verbonden aan Jeugdhulp Xtra.

Anne-Fleur

Stagiaire

Anne-Fleur is stagiaire bij Jeugdhulp Xtra. Zij volgt de master Orthopedagogiek aan Universiteit Utrecht en heeft veel ervaring met het begeleiden en coachen van jongeren met verschillende problematiek.

Alissa

Stagiaire

Alissa zal dit jaar werkzaam zijn als stagiaire bij Jeugdhulp Xtra. Zij is in 2016 begonnen met de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de universiteit van Utrecht en zij volgt op dit moment de bijbehorende master.

Cleome

Stagiaire

Cleome is stagiaire bij Jeugdhulp Xtra. Zij volgt de master Klinische Kinder en Jeugd Psychologie aan Universiteit Leiden. Zij heeft ervaring opgedaan in de jeugdhulpverlening bij Centrum Jeugd en Gezin. Daarnaast heeft ze ervaring met het begeleiden van jongeren met autisme.

Anita Bouwmans

Maatschappelijk werker - Gezinsbehandelaar

Anita is als gezinsbehandelaar werkzaam binnen JHX. Anita is 25 jaar geleden gestart als HBO maatschappelijk werker en heeft gedurende de jaren een ruime ervaring in het werk met kinderen/jongeren en ouders/volwassenen opgedaan. Haar ervaring is zeer uiteenlopend maar met name gericht geweest op complexe en langdurige problematiek. Anita is geduldig, daadkrachtig, creatief in denken en handelen en denkt niet in hokjes.

Lenka

Psycholoog - Gezinsbehandelaar

Raad van commissarissen

Gérard Hermans

RvC Voorzitter

Gérard is een zeer betrokken voorzitter van onze raad van commissarissen, na zijn carrière als onderwijsdirecteur zijn we blij met zijn gepassioneerde bijdrage aan de opbouw van Jeugdhulp Xtra.

Erik Jongman

RvC Lid

Erik is een betrokken lid van de raad van commissarissen bij Jeugdhulp Xtra. Hij werkt al jaren als GZ psycholoog met jongeren binnen het forensische werkveld in Amsterdam. Zijn inhoudelijk kritische bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Elk mens is uniek, elke oplossing dus ook.