Anita van den Broek

Directeur - Systeemtherapeut

Anita werkt sinds 1997 in de Jeugdzorg en Jeugd-GGZ. Ze is de directeur van Jeugdhulp Xtra. Daarnaast is ze al jaren werkzaam als systeemtherapeut en (landelijk) supervisor en trainer RGT. Haar specialisme is communicatie, vooral als het ingewikkeld wordt en het de (gezins)relaties in de weg staat. Anita is laagdrempelig en toegankelijk, stap rustig binnen!

Ellen Helmig

Teamleider administratie

Ilse Posthumus

Senior medewerker cliëntadministratie

Ilse werkt fulltime bij Jeugdhulp Xtra. Zij en haar collega's staan u graag te woord aan de telefoon of als u binnen loopt. Alle administratieve processen en kantoor werkzaamheden worden georganiseerd en verwerkt door haar en haar collega's. Zij vindt een goede en gezellige samenwerking en communicatie van groot belang.

Monique van den Berkmortel

Allround medewerker cliëntadministratie

Mirian van Beers

Personeelsfunctionaris

Mirian werkt sinds medio oktober 2019 als personeelsfunctionaris. Ze draagt zorg voor alle werkzaamheden rondom in-, door- en uitstroom van het personeel van Jeugdhulp Xtra.

Anne-Meta Hutten

Facilitair medewerker

Anne-Meta werkt sinds medio januari 2020 voor Jeugdhulp Xtra. Ze zorgt ervoor dat alles rondom de facilitaire zaken goed verloopt en biedt ook ondersteuning aan de coördinator personeelszaken.

Lillian Loots

Teamleider proces & mediator

Lillian heeft 34 jaar ervaring in de jeugdhulp, jeugddetentie en speciaal onderwijs. Van hulpverlener tot locatie leider. Lillian zoekt naar oplossingen in complexe problematiek, door een duidelijke, eerlijke en respectvolle aanpak. Haar expertise is conflicthantering/mediation. Daarnaast is ze werkbegeleider voor haar collega’s. "Ieder mens is uniek". Maatwerk is dat unieke te zien, te horen en te verbinden.

Richard Brunenberg

Teamleider & Verpleegkundig Specialist GGZ, BIG 39047608130

De werkzaamheden van Richard binnen Jeugdhulp Xtra bestaan uit het supervisie geven aan het RGT team.

Odette de Theije

Kinder- en jeugdpsychiater - Regiebehandelaar

Odette is als ervaren kinder- en jeugdpsychiater en regiebehandelaar verbonden aan Jeugdhulp Xtra. Haar werkzaamheden bestaan uit psychiatrische consultaties, onderzoeken en het vormgeven en praktisch uitvoeren van medicatietherapie en controles. Hierbij werkt zij samen met de verpleegkundig specialist GGZ.

Hester Gerritsma

GZ psycholoog - Regiebehandelaar

Hester is een ervaren GZ psycholoog en werkt als regiebehandelaar voor Jeugdhulp Xtra. Daarnaast voert ze regelmatig individuele behandelingen uit bij jongeren en jongvolwassenen.

Yvonne Swinkels

GZ psycholoog - Regiebehandelaar

Yvonne is een ervaren GZ psycholoog en werkt als regiebehandelaar en creatief therapeut drama, bij Jeugdhulp Xtra. Yvonne heeft ruime ervaring in het werken met kinderen, jongeren en ouders met psychiatrische problematiek; van ontwikkelings- en emotionele stoornissen tot complexe scheidingen en transculturele problematiek.

Petra Piree

GZ psycholoog - Regiebehandelaar

Petra heeft ruime ervaring met jeugdigen met ontwikkelingsstoornissen op zowel diagnostisch vlak als in behandeltrajecten. Ze werkt oplossingsgericht en is creatief en out-of-the-box denkend en handelend. Daarnaast beschikt ze over een uitgebreide expertise op het gebied van leerstoornissen, neuropsychologie en (hoog)begaafdheid. Petra heeft tevens een eigen expertise centrum voor ‘gifted’ (hoogbegaafde) kinderen. Bignr. 69061284025

Martine Hazelhoff

Orthopedagoog-generalist - Regiebehandelaar

Martine werkt sinds 2007 in de Jeugdzorg en heeft zowel ambulant als residentieel veel ervaring opgedaan met ontwikkelingsproblemen. Martine houdt van een oplossingsgerichte en systemische aanpak. Zij is naast gezinsbehandelaar EMDR therapeut, diagnosticus en regiebehandelaar.

Josien Tournier

Orthopedagoog-generalist - Regiebehandelaar EED

Josien is orthopedagoog-generalist en werkt maandag, dinsdag en vrijdag bij Jeugdhulp Xtra. Daarnaast heeft ze haar eigen praktijk. Josien heeft ervaring in het speciaal en het regulier basisonderwijs. Ze is gespecialiseerd in leerstoornissen. Josien is hoofdbehandelaar en inhoudelijk eindverantwoordelijke voor EED-trajecten.

Jilke Sengers

Orthopedagoog - Gezinsbehandelaar

Jilke is werkzaam als gezinsbehandelaar voor Jeugdhulp Xtra. Hiervoor heeft zij gewerkt als rugzakbegeleider en orthopedagoog op een speciale basisschool in Eindhoven. Samen met de kinderen en hun ouders gaat zij op zoek naar werkbare oplossingen voor hun problemen. Jilke is positief ingesteld en kijkt vooral naar wat al goed gaat en wat nog beter kan.

Nicky Jacobs

Pedagoog - Gezinsbehandelaar

Nicky is als gezinsbehandelaar werkzaam bij Jeugdhulp Xtra. Nicky is opgeleid als pedagoog HBO en is met name deskundig in gespecialiseerde opvoedondersteuning bij gezinnen met meervoudige problematiek waar aansluiting zoeken, vertrouwen herstellen en herstructureren prioriteit heeft.

Mandy Kocken

HBO Maatschappelijk werker - Gezinsbehandelaar

Mandy is als HBO maatschappelijk werker afgestudeerd en is nu met veel plezier werkzaam als gezinsbehandelaar bij Jeugdhulp Xtra. Mandy is iemand die rustig, positief en creatief is. Zij vind het dan ook leuk om op een creatieve manier aan de slag te gaan met het gezin om op deze manier te kunnen helpen en/of ondersteunen en het hoogst haalbare te bereiken.

Carola Messing

Psycholoog – Gezinsbehandelaar

Carola werkt als gezinsbehandelaar en diagnosticus bij Jeugdhulp Xtra. Tevens werkt zij als EMDR therapeut bij Jeugdhulp Xtra en is zij in opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Samen met de kinderen en hun systeem zoekt zij naar passende oplossingen.

Lenka Brood - van der Linden

Psycholoog - Gezinsbehandelaar

Lenka is afgestudeerd als psycholoog. Ze heeft jarenlange ervaring opgedaan als thuisbegeleider bij m.n. gezinnen met kinderen met autisme of ADHD. Daarbij werkt zij oplossingsgericht en gaat daarbij uit van wat een cliënt en het systeem zelf al weet en kan. Daarnaast heeft ze werkervaring opgedaan als psycholoog, zowel wat betreft diagnostiek als begeleiding/behandeling. Nu werkt Lenka als gezinsbehandelaar bij JHX waarbij zij ook individuele therapieën geeft en diagnostisch onderzoek uitvoert.

Nova Kneppers

Orthopedagoog - Gezinsbehandelaar

Nova is binnen Jeugdhulp Xtra werkzaam als orthopedagoog en gezinsbehandelaar. Haar werkzaamheden bestaan uit het afnemen van psychodiagnostisch onderzoek en het uitvoeren van individuele en systeemgerichte behandelingen. Nova heeft in het verleden als sociaal pedagogisch hulpverlener ervaring opgedaan in de gehandicaptenzorg. Nova vindt het belangrijk om samen de krachten van de jeugdige en zijn of haar systeem te ontdekken, deze in te zetten en te vergroten.

Sietske van der Schans

Forensisch Orthopedagoog - Gezinsbehandelaar

Sietske is als forensisch orthopedagoog werkzaam bij Jeugdhulp Xtra. Naast gezinsbehandelaar is Sietske diagnosticus. Hiervoor heeft ze ervaring opgedaan in het begeleiden van gezinnen en jeugdigen met ernstige problematiek. Sietske is positief ingesteld, betrokken en gedreven. Ze bouwt een gelijkwaardige band op met het gezin om samen tot een passende oplossing te komen.

Lisa Verbeek

Orthopedagoog - Gezinsbehandelaar

Binnen Jeugdhulp Xtra is Lisa werkzaam als orthopedagoog en gezinsbehandelaar. Daarnaast voert Lisa psychodiagnostisch onderzoek uit. Lisa heeft voorheen als pedagoog binnen de gehandicaptenzorg gewerkt.

Karin waterschoot

Systeemtherapeut

Karin is na ruim 20 jaar ervaring in de GGZ werkzaam als systeemtherapeut voor Jeugdhulp Xtra. Ze onderzoekt samen met jullie hoe de communicatie verloopt, hoe de gedragspatronen eruit zien en hoe deze te beïnvloeden zijn. Karin is betrokken, geeft ruimte, inzicht en is soms ook confronterend. Karin heeft een eigen praktijk: www.systeemtherapiewaterschoot.nl

Loes van der Staaij

Relationele Gezinstherapeut – Gezinsbehandelaar

Loes is kind- en jeugdpsycholoog en is naast gezinsbehandelaar werkzaam als Relationele Gezinstherapeut. Ze is ervan overtuigd dat je problemen nooit alleen oplost, het centraal zetten van het hele gezin is voor Loes dan ook vanzelfsprekend. Daarbij gaat ze altijd uit van de krachten van mensen. Loes is ook diagnosticus.

Marloe van Grootel

Relationele Gezinstherapeut – Gezinsbehandelaar

Marloe is werkzaam als Relationele Gezinstherapeut en gezinsbehandelaar bij Jeugdhulp Xtra. RGT is er voor gezinnen en richt zich op het positief beïnvloeden van onderlinge gezinsrelaties, waardoor het zelfoplossend vermogen wordt gestimuleerd. Voordat Marloe bij Jeugdhulp Xtra kwam werken heeft zij bij GGzE gewerkt en bij Herlaarhof.

Gerard Vissers

Relationele Gezinstherapeut – Gezinsbehandelaar

Gerard is binnen Jeugdhulp Xtra werkzaam als gezinsbehandelaar en relationele gezinstherapeut.

Marthe Broekhuis

Relationele Gezinstherapeut – Gezinsbehandelaar

Marthe is Relationele Gezinstherapeut en gezinsbehandelaar binnen Jeugdhulp Xtra. Ze is Orthopedagoog van achtergrond en heeft ruime ervaring opgedaan in het werken met gezinnen. Marthe gelooft dat ieder gezinslid een rol en verantwoordelijkheid heeft in de interactie en het gedrag binnen het gezin. Dat gezinsleden elkaars positieve bedoelingen (weer) kunnen zien en weer vertrouwen krijgen in elkaar vindt Marthe belangrijk in haar werk.

Sabine Snijders

Therapeut CGT, EMDR en schematherapie

Ilona van Deursen

Vak therapeut drama en muziek

Ilona werkt parttime als vaktherapeut bij Jeugdhulp Xtra. Binnen haar vakgebied werkt ze met creatieve werkvormen, te denken valt aan: drama, muziek, spel en beeldende activiteiten. Naast haar baan bij Jeugdhulp Xtra werkt Ilona als vaktherapeut bij ORO. Hierdoor heeft ze een specialisatie in het werken met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Ellen de Jong

Gezinsbehandelaar

Ellen is als gezinsbehandelaar werkzaam bij jeugdhulpxtra. Ellen is sinds 1998 werkzaam met jeugdigen en ouders zowel in de Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk als bij de gemeente als verwijzer en hulpverlener. Ellen is deskundig op gebied van veilig opgroeien in gezinnen en complexe opvoedvragen bij gezinnen met meervoudige problematiek. Ze kijkt mee in wat er goed gaat en waar dingen aangepast wensen te worden. Haar manier van werken kenmerkt zich door open, eerlijk, respectvol, aansluitend, positief en direct.

Annemaaike Serlier - van den Bergh

Klinisch neuropsycholoog

Annemaaike Serlier - van den Bergh is werkzaam als klinisch neuropsycholoog bij Jeugdhulp Xtra. Haar werkzaamheden bestaan uit specialistische neurologische consultaties en neuropsychologisch onderzoek. Naast haar werk bij Jeugdhulp Xtra heeft Annemaaike een eigen praktijk: www.knp.praktijkinfo.nl

Fer Senders

Speltherapeut

Fer heeft ruim 25 jaar ervaring binnen de orthopedagogiek en GGZ als behandelaar/therapeut. Als spel/kindertherapeut en als psychosociaal therapeut heeft Fer veel ervaring met uiteenlopende ontwikkelingsvragen en opvoedingsproblemen bij kinderen, en jeugdigen en ouders.
Fer heeft sinds 1998 een eigen praktijk:
www.fersenders.nl

Eva Muselaers

Psychomotorisch therapeut

Eva is als psychomotorisch (kinder)therapeut verbonden aan Jeugdhulp Xtra. Ze heeft veel ervaring in het werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen. Eva merkt dat het ‘in beweging zijn’ veel kan brengen; bijv. oefenen met nieuw gedrag en trots op jezelf mogen zijn. Eva kan zelf ook nog zó genieten van ‘het spelen’. Eva heeft een eigen praktijk: www.kinderpraktijkdeopstap.nl

Evie Kox

Psychomotorisch therapeut

Evie is als psychomotorisch therapeut verbonden aan Jeugdhulp Xtra. Haar kracht is om kinderen en jongeren uit hun schulp te laten komen waardoor ze met meer zelfvertrouwen door het leven gaan. Evie is betrokken, speels en heeft een goed luisterend oor. Evie heeft een eigen praktijk: www.eviekoxpmt.nl

Joep Kolijn

Psychomotorisch therapeut

Joep is als psychomotorisch therapeut verbonden aan Jeugdhulp Xtra.

Anne-Fleur van der Ent

Gezinsbehandelaar

Anne-Fleur is Orthopedagoog en is bij JeugdhulpXtra werkzaam als gezinsbehandelaar. Binnen haar werk houdt zij zich bezig met zowel individuele als systeemgerichte behandeling en het afnemen van psychodiagnostisch onderzoek. Voordat Anne-Fleur bij JeugdhulpXtra kwam werken heeft zij ervaring opgedaan met het begeleiden en coachen van jongeren met verschillende problematiek in het voortgezet onderwijs. Anne-Fleur vindt het belangrijk om het kind/de jongere en zijn/haar systeem voorop te stellen en samen met hen te kijken waar de krachten en mogelijkheden liggen. Hierbij zet zij haar betrokkenheid en positiviteit in.

Alissa de Regt

Gezinsbehandelaar

Binnen Jeugdhulp Xtra is Alissa werkzaam als orthopedagoog. Daarnaast voert zij psychodiagnostisch onderzoek uit. Alissa zet zich graag in voor anderen en vindt het belangrijk om samen met ouders en kinderen op zoek te gaan naar passende oplossingen voor hun problemen.

Jeanny van den Berg

Adviseur beleidszaken

Charlotte van Eekelen

Vaktherapeut Paardencoach - Gezinsbehandelaar

Charlotte is parttime als vaktherapeut paardencoach bij Jeugdhulpxtra. Charlotte werkt al vanaf 1997 als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de ggz- jeugdzorg. Ze heeft veel ervaring in het werken met kinderen en jongeren met gedragsproblematiek. Juist voor de kinderen en jongeren die moeite hebben met emoties uitten, weinig zelfvertrouwen hebben en moeite om hun grenzen aan te geven is paardentherapie een uitkomst. We gaan praktisch aan de slag. Charlotte heeft een eigen praktijk www.voorwaartscoaching.nl

Waldine Sedoc

Maatschappelijk werker – Gezinsbehandelaar

Waldine is als gezinsbehandelaar werkzaam binnen Jeugdhulp Xtra. De afgelopen jaren heeft ze ervaring opgedaan met complexe en langdurige problematiek binnen gezinnen en volwassenen. Ze heeft de opleiding Maatschappelijk Werk gedaan en de opleiding Systeemspecialiste omdat ze zich meer wilde verdiepen met relaties/verhoudingen die iemand met zichzelf heeft en met die ander. Waldine werkt vanuit een betrokken, transparante open houding en kijkt vooral naar de krachten van het gezin wat goed gaat maar ook wat nog beter kan.

Mikkie Huijbers

Relationele Gezinstherapeut en Gezinsbehandelaar

Mikkie werkt sinds 2012 binnen de geestelijke gezondheidszorg en heeft veel ervaring opgedaan in het werken met jongeren, adolescenten en hun ouders op het gebied van gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Mikkie gaat graag op zoek naar de verbinding en houdt van open en eerlijke communicatie. Vanuit de samenwerking zoekt zij graag naar passende oplossingen. Binnen Jeugdhulp Xtra werkt Mikkie parttime als relationeel gezinstherapeut en gezinsbehandelaar.

Danielle van den Broek

Orthopedagoog

Danielle is als afgestudeerd Kinder & Jeugdpsycholoog en is nu werkzaam bij Jeugdhulp Xtra als diagnosticus. Hiervoor heeft zij gewerkt als (neuro)psycholoog bij een centrum voor kinderen met Spraak&Taalproblemen. Danielle heeft jarenlange ervaring in het doen van diagnostische onderzoeken bij kinderen. Ze vindt dit ontzettend leuk om te doen en het werken met kinderen geeft haar veel energie en voldoening.

Kiki Blankwaard

Stagiaire

Kiki is stagiaire bij Jeugdhulp Xtra, vanuit de opleiding Sociale Studies aan de Fontys Hogeschool. Ze begint met veel enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging. Vooral de samenwerking met het hele gezin spreekt haar aan. Met haar kalme uitstraling hoopt ze een veilige sfeer te creëren.

Boudewijn Hermans

Boudewijn is als telefonist werkzaam bij JeugdhulpXtra. De gehele week is hij het vaste eerste aanspreekpunt voor iedereen die belt. Door zijn natuurlijke manier van communiceren en jarenlange ervaring aan de telefoon weet hij de juiste toon aan te passen aan het gesprek en een passende oplossing te bieden of verdere actie te ondernemen. Naast de telefoon houdt Boudewijn zich bezig met verschillende andere administratieve taken.

Pepijn ter Haar

Stagiair Pedagogische Wetenschappen – Orthopedagogiek

Pepijn is binnen Jeugdhulp Xtra werkzaam als stagiair voor de master Pedagogische Wetenschappen. Zijn affiniteit ligt bij de hulpverlening aan jongeren en gezinnen met stevige problematiek en jongeren met lastig handelbare gedragsproblemen. Pepijn is een positieve, vrolijke en rustige jongen die alles met een optimistische blik probeert te bekijken.

Jules van Lieshout

Stagiaire Orthopedagogiek

Bij Jeugdhulp Xtra is Jules werkzaam als stagiaire. Hij volgt de master Pedagogische Wetenschappen Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In het verleden heeft hij ervaring opgedaan als leerkracht basisonderwijs en werkt daarnaast als pedagogisch professional in de kinderopvang. Hij streeft ernaar samen met kinderen en hun systeem naar passende oplossingen te zoeken.

JiaJia Lam

Stagiaire Orthopedagogiek

JiaJia is stagiaire orthopedagoog bij JeugdhulpXtra. Ze heeft eerder ervaring opgedaan als jongerencoach in het voortgezet onderwijs, waar ze trainingen gaf en gesprekken met jongeren voerden met diverse problematieken. JiaJia stelt zich open en betrokken voor en ze gaat uit van de eigen kracht van het individu en het gezin. Ze vindt het belangrijk dat er hulp op maat aangeboden wordt en dat iedereen zich gehoord en gezien voelt.

Maartje Morre

Regiebehandelaar

Marlies de Kort

Gezinsbehandelaar en Systeemtherapeut

Mieke Schrover

Medewerker Personeelsadministratie

Kees Wouters

Gezinsbehandelaar/PMT

Noeri Peeters

Werkbegeleider

Noeri is orthopedagoog. Haar werkervaring in de gesloten jeugdzorg, het speciaal onderwijs, wijkteams en jeugd-GGZ maakt haar tot een veelzijdige hulpverlener. Als gezinsbehandelaar ondersteunt ze gezinnen bij het vinden van duurzame oplossingen waarmee men zelf verder kan. Vooral binnen gezinnen waar sprake is van conflict weet Noeri voor wederzijds begrip en verbinding te zorgen. Met een open, eerlijke en gelijkwaardige houding en de nodige zelfspot worden beladen onderwerpen bespreekbaar gemaakt. Noeri is daarnaast werkbegeleider voor collega’s.

Katja de Beer

NVRG Systeem Therapeutische Werker & Psychiatrische Verpleegkundige, BIG 49909894930

Haar werkzaamheden binnen JeugdhulpXtra bestaan uit gezinsbehandelingen. Katja heeft ruime ervaring in het werken met jongeren, adolescenten en ouders. Psychiatrische-, ontwikkelings- en emotionele problematiek. Het werken met gezinnen is voor Katja een grote passie, nieuwsgierig te zijn wat hun belangrijk vinden. Met het gezin op zoek te gaan naar hun krachten en mogelijkheden, daarnaast contact te maken met emoties, pijn en verlies en hoe gezinsleden hier verbinding mee kunnen maken.

Els Vansweevelt

Gezinsbehandelaar

Eveline Sikkes

Allround medewerker cliëntadministratie

Miranda Knoops

Klinisch psycholoog – regiebehandelaar

Miranda Knoops is als Klinisch Psycholoog Kind & Jeugd en psychotherapeut verbonden aan JeugdhulpXtra en heeft zich gespecialiseerd in meerdere psychotherapeutische stromingen: ze is supervisor cognitieve gedragstherapie, supervisor schematherapie, EMDR practitioner (K&J) en relatie- en gezinstherapeut. Ze heeft voorheen meer dan 15 jaar als diagnosticus en (regie)behandelaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt, met name in de forensische jeugdpsychiatrie.

Raad van commissarissen

Gérard Hermans

RvC Voorzitter

Gérard is een zeer betrokken voorzitter van onze raad van commissarissen. Na zijn carrière als onderwijsdirecteur en voorzitter van de Permanente Commissie Leerlingenzorg Geldrop en omstreken zijn we blij met zijn gepassioneerde bijdrage aan de opbouw van Jeugdhulp Xtra.

Jos van Nunen

RvC Lid

Jos van Nunen, woonachtig in Waalre, is directeur bedrijfsvoering bij DOCK Welzijn en heeft daarnaast diverse toezichthoudende functies in zorg, onderwijs & cultuur. Kennisontwikkeling en hoe deze te effectueren in combinatie met de noodzakelijke hygiëne in de boardroom heeft zijn speciale aandacht. Met zijn bestuurservaring in welzijn en jeugdzorg en zijn toezichtservaring wil Jos graag bijdragen aan de ontwikkeling van Jeugdhulp Xtra. Waarom: omdat onze jeugd, onze toekomst beter verdient!

Pascale Bartels

RvC Lid

Ben Dolmans

RvC Lid

Vanaf februari 2021 ben ik commissaris geworden bij jullie mooie club. Mijn naam is Ben Dolmans en ik heb ruim 40 jaar gewerkt in de jeugdzorg. De laatste 20 jaar ben ik directeur geweest bij Via Jeugd ( voorheen SJSJ) in Cadier en Keer. Ik was in deze periode verantwoordelijk voor JJI Het Keerpunt en JZP Icarus, respectievelijk een Justitiële Jeugd Inrichting en een Jeugdzorgplus organisatie. Eind vorig jaar ben ik met pensioen gegaan en ik wil mijn ervaring en expertise graag inzetten voor organisaties die begaan zijn met hun cliënten. Deze “drive” ben ik tegen gekomen bij JeugdhulpXtra. Daarnaast ben ik voorzitter van een lokale progressieve partij in mijn gemeente en houd ik mij bezig met de ontwikkeling van een HBO opleiding die studenten opleidt tot herstelbemiddelaar/mediator in het jeugdstrafrecht. Samen zullen we onze schouders er onder zetten om jullie organisatie verder te helpen.

Cliëntenraad

Maaike Kieft

Lid Cliëntenraad

Ik ben Maaike, alleenstaande moeder van een zoon en een dochter. Voordat wij in contact kwamen met JHX, hadden we al verschillende hulpverleningstrajecten doorlopen. Mijn ervaringen met hulpverlening waren niet allemaal positief. Daarom weet ik dat duidelijkheid over de verwachtingen en in de communicatie heel belangrijk voor mij is. Bij JHX heerste veel openheid in de communicatie, er werd zorgvuldig gewerkt en goed gekeken naar de individuele behoeftes en kwaliteiten van de gezinsleden. Maar ook naar de onderlinge triggers, spanningen en samenwerking binnen het gezin. Dit resulteerde in een volledig traject, waarin wij zowel individueel als gezamenlijk groei ervaarden. Daarom wil ik graag vanuit mijn perspectief meedenken over hoe JHX de kwaliteit van de hulpverlening kan waarborgen. Bovendien is er bij mij een interesse ontstaan in de afwegingen die leiden tot de keuzes die binnen de hulpverlening gemaakt (moeten) worden.

Elk mens is uniek, elke oplossing dus ook.