Op dit tabblad ziet u (nog) niet ons volledige aanbod, wij werken eraan om zeer binnenkort ons aanbod hier volledig compleet weer te geven.

Groepstraining werken aan je zelfbeeld

Zelfbeeld is het beeld dat je over jezelf hebt. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Iedereen denkt wel eens negatief over zichzelf, dat is normaal. Maar als je de hele dag door denkt dat je niet goed genoeg bent en daardoor slecht in je vel zit, dan is het tijd om daar wat aan te doen. De groepstraining ‘werken aan je zelfbeeld’ helpt je om meer zelfvertrouwen te krijgen. De groepstraining is ontwikkeld door M. Kuin en P. Peters en is gebaseerd op COMET (Competentive Memory Training) van Kees Korrelboom. Deze training is bewezen effectief gebleken bij volwassenen en ook bij kinderen en jongeren worden in de eerste onderzoeken positieve resultaten gemeten.

In de training leer je;

• Positiever over jezelf te denken door meer aandacht aan positieve eigenschappen van jezelf te besteden.
• Positieve herinneringen op te roepen waarbij je je sterk of trots voelt deze in te zetten in situaties waarin je onvoldoende zelfvertrouwen hebt.
• Niet helpende gedachten uit te dagen en om te zetten in meer positieve en realistische gedachten.

De training is bedoeld voor kinderen/jongeren van 12 tot en met 17 jaar waarbij sprake is van een negatief zelfbeeld en motivatie om dit te veranderen.

‘Alles wat je aandacht geeft, groeit!’

Na aanmelding volgt er een intake waarin met elkaar besloten wordt of de groepstraining passend is en afspraken gemaakt worden voor de training. Ter afronding van het traject is er een eindgesprek waarin wordt besproken of de training voldoende geboden heeft om hiermee zelf verder te kunnen.
De training bestaat uit 8 sessies van 1 uur waarbij in sessie 4 ouders worden betrokken met als doel psycho-educatie, ondersteuning in de thuissituatie en generaliseren van het aangeleerde. Aan het einde van elke sessie wordt een huiswerkhuiswerkopdracht voor die week meegegeven. De groep bestaat uit vier tot tien deelnemers met één of twee trainers. Minimaal één van de trainers heeft naast het vereiste opleidingsniveau ruime ervaring in het werken met kinderen/jongeren met deze problematiek en het geven van groepstrainingen.

De eerstvolgende groepstraining start op donderdagmiddag 4 april om 15.30 uur. Aanmelden kan met een verwijzing van de huisarts of gemeente via aanmeldingen@jeugdhulpxtra.nl o.v.v. groepstraining.

Elk mens is uniek, elke oplossing dus ook.